Kontakt

Budoplan Plus. Sp. z o. o.
50-516 Wrocław
Ul. Bardzka 30

Tel.: +48 71 794 52 70

fax.: +48 71 794 52 74

e-mail:biuro@budoplanplus.pl

NIP: 899-23-74-729

REGON: 932251060

KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał: 70 000,-zł